4 handen massage

Onze unieke 4 handen massage in combinatie met Reiki, klankschalen en gongs.

Alles manifesteert zich via energie, trilling, klank, sound.

Een sound waar innerlijke rust en stilte in doorklinkt.

Laat je door Freddy en Jarina ontspannen in deze unieke ervaring!